Kerria Blog

Scientia Liberat

Kerria Primêre skool se leuse is Scientia Liberat, en in Afrikaans beteken dit Kennis maak vry.Ons poog om ons kinders holisties op te voed by wyse van akademie, sport, kultuur en die blootstelling aan waardes wat hulle waardige burgers van ons gemeenskap en land sal maak.

Ons probeer om n gunstige omgewing te skep waarin alle leerders kan gedy en ons hele gemeenskap kan ontwikkel om leidende rolle in die gemeenskap te vervul. Ons wil ons leerders voorberei om op gelyke voet met die wêreld te kan saampraat, ongeag die soms groot uitdagings soos armoede, werkloosheid, enkelouergesinne en ander sosiale uitdagings waarmee ons leerders op n daaglikse basis gekonfronteer word.

Om daardie rede is dit vir ons belangrik om die onderrig, die voorsiening van fisiese infrastruktuur soos die skoolgebou, die nuutgeboude skoolsaal, die opgradering van die skoolbiblioteek en die voorsiening van geskikte sport fasiliteite vir ons leerders te kan voorsien.


Omdat ons n geen fooi skool is, maak ons baie staat op welwillende organisasies soos die Strebel Foundation en Sport Skills for Lifeskills se ondersteuning.

Dankbaar

Ons is baie dankbaar vir Kyknet se bydrae tot die blootstelling en geleenthede wat ons kinders kry om tot groter hoogtes te vorder. Ons is ook baie dankbaar vir ons Onderwysdistrik en die WKOD dat hulle ons toelaat om wyer as net die akademiese aspekte te fokus. In ons 33ste bestaansjaar maak ons geskiedenis en droom ons om ons kinders te laat uitstyg sodat ons oor nog 33 jaar kan terugkyk na ‘n instelling wat baie suksesvolle Suid-Afrikaners opgelewer het.

Ons wens ons kindertjies voorspoed toe vir die kompetisie, maar ook vir die toekoms en vir alles wat hulle nog droom om te bereik.
Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.